Teambegeleiding

Naast methodische trainingen verzorg ik vormen van teambegeleiding. Deze zijn op maat en in goed overleg wordt gewerkt aan een gezonde teamvorming en teamontwikkeling. Teams met een stagnerende ontwikkeling of een vastgeroeste werkwijze krijgen opnieuw de kans met elkaar een proces van verandering in te zetten, waarna men zelfstandig de weg vervolgd. Ik maak gebruik van enkele theoretische modellen en vragenlijsten zoals de teamvorming van Tuckman en het Wiel van Vroemen. Als teamleider in de jeugdzorg ontwikkelde ik gerichte managementervaring die ik inzet voor het activeren van de teamontwikkeling en teamvorming.

Een instelling die een dagvoorzitter zoekt voor een congres of bijeenkomst kan hiervoor ook terecht bij BonsCoach. Op basis van een goede voorbereiding en afstemming rondom taken en functie van de dagvoorzitter kan aan de vraag voldaan worden.