Coaching

De jarenlange ervaring in het coachen van individuele medewerkers heeft bij mij geresulteerd in een eclectische/multi-methodische benadering van het werken aan verandering. Ik bouw op de aanwezige krachten van de klant. Ik start vanuit de doelen van de klant, waarbij ik op zoek ga naar de achterliggende drijfveer en motivatie voor het veranderen. Ik help de klant in de goede richting en ga er van uit dat hij of zij het laatste gedeelte zelfstandig en vanuit herwonnen eigen kracht vervolgt en afrondt. Als coach hanteer ik vooral systeemtheoretische en oplossingsgerichte principes. Het analyseren en zoeken naar de oorzaken staan ten dienste aan het leven van alle dag en vooral het leven van vandaag. Op basis van de geformuleerde doelen van de klant worden werkafspraken gemaakt en de coaching opgestart.Mijn werkwijze is persoonlijk, op maat, veilig en open, confronterend daar waar nodig, betrokken en betrouwbaar.

Op het einde van het eerste contact en halverwege het traject wordt geĆ«valueerd en besproken of het traject naar wens verloopt. Het spreekt voor zich dat er een ‘klik’ moet zijn tussen klant en coach.