Advisering

Het spreekt voor zich dat mijn dienstjaren bij de vorige werkgever een rijk gevulde ‘databank’ aan kennis en inzichten opleverde. Deze kennis kan desgewenst en op maat ingezet worden voor organisaties, teams of gerichte ondersteuning van leidinggevenden, groepshoofden of individuele medewerkers. Naast bovengenoemde methodische trainingen verzorg ik vormen van teambegeleiding. Op maat en in goed overleg wordt gewerkt aan een gezonde teamvorming en teamontwikkeling. Teams met een stagnerende ontwikkeling of een vastgeroeste werkwijze krijgen opnieuw de kans met elkaar een proces van verandering in te zetten, waarna men zelfstandig de weg vervolgd. Ik maak gebruik van enkele theoretische modellen en vragenlijsten zoals de teamvorming van Tuckman en het Wiel van Vroemen. Als teamleider in de jeugdzorg ontwikkelde ik gerichte managementervaring die ik inzet voor het activeren van de teamontwikkeling en teamvorming. Een instelling die een dagvoorzitter zoekt voor een congres ofbijeenkomst kan hiervoor ook terecht bij BonsCoach. Op basis van een goede voorbereiding en afstemming rondom taken en functie van de dagvoorzitter kan aan de vraag voldaan worden.

‘BonsCoach is een zelfstandig bedrijf en is niet verbonden aan een instituut of een bepaalde subsidiegever. Hierdoor word ik sinds kort ook ingehuurd als onafhankelijk voorzitter in complexe situaties’.