Supervisie

Wat is supervisie?

Supervisie is een bruikbare hulp om het eigen beroep of de functie zelfstandig en op een persoonlijke manier (beter) te kunnen uitvoeren. Het is een vorm van begeleiden, gericht op leren van ervaringen waarbij reflecteren van groot belang. Supervisie is bedoeld de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant te verbeteren.

Hoe gaan de gesprekken?

Een supervisor vraagt een supervisant gericht naar leerervaringen die betrekking hebben op het functioneren in een beroepsrol. De reflectie in supervisie is gericht op bewustwording van het eigen aandeel in het handelen, en het aandeel van anderen. De supervisie ondersteunt het duurzaam verbeteren van het professioneel handelen en is gericht op resultaten die beklijven. De supervisant neemt of leert de regie te nemen over het eigen leerproces.

Hoe ziet het traject eruit?

Een gecertificeerd LVSC supervisietraject bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten van één uur, deze vinden plaats bij de supervisor thuis. Na iedere sessie schrijft de supervisant een reflectieverslag en stuurt dit minimaal twee dagen voorafgaand aan de volgende sessie naar de supervisor.

Het start- en kennismakingsgesprek wordt niet gefactureerd. Na drie sessie volgt een zgn. ‘klik-evaluatie’ d.w.z. dat er gekeken wordt of supervisant en supervisor een klik met elkaar hebben.