Sjaak Bons

BonsCoach richt zich op het verzorgen van individuele coaching, teambegeleiding, trainingen en advisering in de (jeugd)zorg en het onderwijs. Het functioneren en presteren van gezonde teams, het individueel welbevinden van een individu en het verbeteren van de samenwerking en communicatie staat hierbij centraal. BonsCoach biedt programma’s op maat, afgestemd op de wensen van de klant. Het gezamenlijk verkennen en analyseren van (complexe) situaties leidt naar gerichte programma’s waarin gewerkt wordt aan doelen, prestaties en resultaten. De werkwijze kenmerkt zich door gedrevenheid, kracht, vakmanschap en ervaring met complexe situaties, openheid en een oplossingsgerichte basisattitude. Wat je ziet, is wat je krijgt. Resultaat moet zijn dat de klant, de organisatie en het team weer regie en controle ervaart, weet hoe men verder wil, geleerd heeft wat daarvoor te doen én te laten én hoe vast te houden. Het traject duurt zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk. De klant wordt in de goede richting geholpen en dient in staat te zijn op het einde van het afgesproken traject, de weg zelfstandig te kunnen vervolgen. Even meelopen, werken aan een goed werkcontact en vertrouwen, gericht op het herstellen van regie en controle bij de ander, en tenslotte het uitwerken van concrete handvatten en het activeren van kennis die even weg is gezakt dan wel vergeten is.


‘BonsCoach staat voor: resultaat, op maat, service, functioneel, praktisch, efficiënt, concurrerende tarieven. Deskundigheid: teambegeleiding, teamdagen, dagvoorzitter, intervisie, werkbegeleiding, methodische programma’s, werken met weerstand. Persoonlijke benadering: eerlijk en direct, betrokken, open, veilig, aansluiten en afstemmen, betrouwbaar en ervaren’.